Etkinliklerimiz

Sosyal Sorumluluk Projesi Kapsamında Bilgilendirme

Sevgili Arkadaşlar,
Bugün "Bizimev"de 2 programı birlikte yürüttük.
1.E.Ü.Eğitim Fakültesi Bilgisayar Bölümü ile işbirliği : Üyemiz Dr.Jale İpek
Hocamızın bu yarıyılda vereceği Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında
öğrencilerinden dördü ile birlikte toplantımıza katıldı.Annelerle birlikte bazı
çalışmalr yapılması kararlaştırıldı.Yapacakları projelerle, annelerin el
becerilerini(dantel,örgü,nakış-dikiş , takı,otantik
yiyecekler vb.) satılabilecek ürünler haline dönüştürmek tanıtmak ve satış
olanakları yaratmak (kermes,sergi,stand vb.) şeklindekatma değer oluşturmayı
hedeflediler.Bu tanışma ve ön görüşmeden sonra kızlarımız bizlerle iletişim
içinde çalışmaya başladılar.
2.Semiha Hastaş bu haftaki dini konuşmasını annelerden gelen talep
doğrultusunda hazırladığı "Kadın ve Erkek hakları" konusunu işledi.Sekretelik
görevini üstlenen annelerden Selma Yağcı bu toplantıda tuttuğu notlardan bir
sonraki toplantıda annelere verilmek üzere 2 sayfalık bir metin hazırladı.Bu
metinden kısa bir özeti kendi kaleminden sizlere sunuyorum;
"Kadın ve erkek bir çift ayakkabı gibidir,biribirinden ayrı düşünülemez.Kuran-ı
Kerim kadın erkek ayırımı yapmadan ilk ayetinde OKU! der.Peygamberimiz de "ilim,
kadın ve erkek her müslümana farzdır" buyurmuştur.Al-i imran suresi ayrımcılığın
olmadığını Kuran'da özetlemiştir.; Erkek veya kadın çaba gösteren hiçkisenin
çabasını boşa çıkartmayacağım.Sizler karşılıklı biribirinizi tamamlayan
parçalarsınız.Onlar(kadınlar )sizin örtünüz,siz de onların örtüsüsünüz.Biri
olmadan diğeri olmayan ,hak ve sorumluluk açısından biribirinize
denksiniz.Ailenin temelini kadın erkek oluşturur.Onları biribirlerine karşı
görenler vardır.Peygamberimizin kadının dövülmesine karşı olan sözleri de
bulunmaktadır."
Sevgili Arkadaşlar, görüldüğü gibi Selma iyi bir sekreter oldu.Hazırladığı
metinleri zengin kitaplığımızdan destekleyici literatür taraması yaparak
geliştirmekte annelere mükemmel okuma metinleri hazırlayabilmek için gayret
sarfetmektedir..
Sevgiler
Seval Sekin