Etkinliklerimiz

Öğrenmeyi Öğrenme Dersleri

Değerli Üye ve Gönüllülerimiz,

Evimiz 1 ve Evimiz 2'de geçen yıl başladığımız ve yaz aylarında devam etmek üzere ara verdiğimiz öğrenmeyi öğrenme derslerine Evimiz 1'de başladık.
İçinde bulunduğumuz çok sıcak günler ve Ramazan ayı etkisi ile düşük tempoda başlayan derslerimize, Ramazan bayramından sonra iki evimizde de bir program çerçevesinde devam edeceğiz.
Sık sık duyduğumuz, "matematikle aram iyi değil", "fizik dersini beceremiyorum", "edebiyatı sevmiyorum" gibi sözlerin gerçek nedenlerini ortadan kaldırmadan çocuklarımızın başarılarını artıramayız.
Çocuklar, derslerinde ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar, okuduklarını anlamak, bilgiyi depolamak, sınavlarda bilgilerini sonuca dönüştürebilmek, yüksek başarıyı sağlamak için öğrenme yöntemleri ile öğrenme, anlama ve bilgi aktarmayı kolaylaştırmaları gerekir. Bunun için çocukların özellikle kendilerine özel öğrenme sistemini belirlemeleri, bu öğrenme sistemine uygun şekilde çalışmaları, bilgi depolamaları gerekir. Yaşamda başarının temel koşullarından birisi, okul ve meslek seçimlerinin de bu sistemlere uygun olmasıdır.
Başlangıçta, temsil sistemleri, çoklu zeka, anlayarak hızlı okuma teknikleri, hafıza teknikleri ile başlayacağımız öğrenmeyi öğrenme derslerimizi, çocuklarımızın gereksinimine göre konular eklemeyi planladık.
Sizlerin çocukları ve yakın çevrenizdeki çocuklarla da benzer çalışmaları yürütebiliriz.
Bu konuda emeğini esirgemeyen Basamak Koçluk ve Gelişim Merkezi sahibi üyemiz Nilüfer Akyüz öğretmenimize teşekkür ederiz.
Sevgi ve saygılarımızla.
Cahit Kişioğlu