Etkinliklerimiz

Satranç Takımı Çalışmaları

Sevgili Arkadaşlar,
Bir süredir çocuklarımızdan 10 kişilik bir grup, oluşturdukları satranç grubuyla kendi
aralarında bir çalışma başlatmışlardı. Derneğimizin etkinliklerini büyük bir dikkat ve
hassasiyetle izleyen ve gerektikçe desteğini esirgemeyen gönüllümüz Sn. Nesim LEVİ'nin
katkı ve gayretleriyle satranç öğretmeni Sn. Namık SARIMUSAOĞLU "Evimiz"e gelmesi
sağlanmış ve bir grup öğrenci ile ilk çalışmalarını 05 Ekim 2013 Cumartesi günü başlatmıştır.
İkinci çalışma 10 Ekim 2013 Cumartesi günü yapılmıştır. Bundan sonra satranç çalışmaları
Cumartesi günleri devam edecektir.
Büyük bir özveriyle gönüllü olarak derse gelen satranç öğretmeni Sn. Namık SARIMUSAOĞLU'na
ve bize öğretmenimizi bulan, geliş-gidişi için özel aracını tahsis eden Sn. Nesim LEVİ'ye
derneğimiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz.