Etkinliklerimiz

Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Derneği'nin Ziyareti

Sevgili Arkadaşlar,
Bizimev projesine inanan grubumuz en kısa zamanda ev sayısının artması için
büyük gayret sarfetmektedir.Bu amaçla gruplar davet edilmekte ve birlikte yemek
yenilerek projemiz ayrıntıları ile anlatılmaktadır.Gönlümüz her derneğin Mevlana
Mahallesi gibi semtlerde ev açmasıdır.
16 mart çarşamba günü önemli bir derneğin yönetim kurulu ile birlikte idik.
"Aile Planlaması ve Üreme Sağlığı Derneği" yeni kurulmuş bir dernek.Kendilerine
başarılar diliyoruz. Dernek Başkanı Eczacı Emel Acar ile üyeler İzmir Atatürk
Sağlık Yüksekokulu'ndan Doç.Dr. Esin Ceber,Yrd.Doç.Dr. Birsen Karaca
Saydam,Arş.Gör.Aysun Ekşioğlu ile Bornova Belediyesi Çevre ve Sağlık
Hizmetlerinden sorumlu Dr. Doğan Demir'e Proje kapsamında yapılan işler
anlatıldı.Toplantıda özellikle ziyaretçi derneğin faaliyet alanına giren
konularda yakın işbirliği içine girilmesi, Yüksekokulun çesitli sağlık
konularında annelere vereceği eğitim konuları görüşüldü ve bu çalışmaların nisan
ayından itibaren hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.
Ziyaretçiler "Bizimev "projesinde birlikte çalışmaktan duyacakları mutluluğu
ifade ederek tekrar buluşmak üzere ayrıldılar.Bu nazik ve verimli ziyaret için
başta sayın Emel Acar arkadaşımız olmak üzere sevgili Esin Ceber'e ve birlikte
güzel çalışmalar yaptığımız sayın Dr.Doğan Demir Bey'e ve diğer genç
arkadaşlarımıza derneğimiz adına içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Seval Sekin