Tarihçe

"EVİMİZ" TARİHÇESİ

İlk kıvılcımları 12 yıl öncesine dayanan proje, okumak isteyen ancak olanaksızlıklar sebebiyle zorlanan çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışan birkaç kişinin bir araya gelmesiyle başlamıştır. İlk yıllarda okumak isteyen çocuklara moral ve ekonomik destek verilmeye çalışılmıştır.
Bir süre sonra, uzaktan ekonomik destek verilmesinin yeterli olmadığı, çocuklar ve ailelerle sürekli bir ilişki kurmak, eğitsel ve kültürel destek vermek gerektiği, başarının ancak bu şekilde artırılacağı ortaya çıkmıştır.
2008 yılında kadın çalışmalarında deneyimli Prof. Dr. Seval Sekin ve gönüllü bir grubun oluşturduğu “Platform”, Bornova Mevlana Mahallesinde aileleri tanıma amacıyla bir ön çalışma başlatmış ve bir yıl içinde 22 aileye konuk olmuş ve bu ailelerle samimi ilişkiler kurulmuştur. Bir yılın sonunda, projenin süreklilik ve başarı sağlamasının, ancak bu mahalleden kiralanacak bir “Ev” ile mümkün olacağı görülmüş ve “Bizim Ev” projesi başlatılarak çocuklar ve aileleri için eğitim ağırlıklı çalışmalara geçilmiştir.
“Bizim Ev” Platformu olarak başladığımız çalışmalar, Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği faaliyetleri ile birleştirilmiş, dernek hukuki yapısı altında güçlü bir organizasyona dönüşmüştür.
“Bizim Ev” olarak başlayan proje, aynı isimli projelerle karıştırılınca, proje ismi “Evimiz” olarak değiştirilmiştir.
Bornova, Mevlana Mahallesinde 2010 yılı mayıs ayında açılan “Evimiz'e ilgi ve destek sürekli artmış, çocukların kültürel gelişiminin eğitimlerine olumlu katkısı izlenmiş, annelerle yapılan eğitsel ve kültürel etkinliklerin olumlu katkıları görülmüş, çocuklarımızın okullarında diğer çocuklara göre davranış ve başarılarında görülen önemli fark, “Evimiz” Projesinin başarı ile uygulandığını göstermiştir.
“Evimiz”i duyarak ziyaret eden gönüllüler ve Sivil Toplum Örgütlerinin destekleri artıkça yeni evler açılması hedefimiz gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
2012 yılı nisan ayında Eşrefpaşa Semti, Tınaztepe Mahallesinde kiralanan ev, “Evimiz 2” olarak faaliyete geçti.
2012 yılı ekim ayında “Evimiz 1”in üst katı kiralanarak “Evimiz 1” genişletilmiş, daha fazla etkinlik ve daha farklı eğitsel ve kültürel etkinlikler için farklı alanlar oluşturulmuştur.
“Evimiz 1” ve “Evimiz 2” faaliyetlerinden etkilenen gönüllülerin, bulundukları çevrede ev oluşturulmasını ısrarla istemeleri, projenin gelişmesinde önemli bir dönüm noktası oldu ve 2013 yılı kasım ayında Buca, İnönü Mahallesinde “Evimiz 3” faaliyete geçti.
2014 ocak ayında Urla Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin “Evimiz 3” ziyaretleri sırasında Urla’da bir evin açılması gündeme gelmiştir.
Derneğimize uzun süredir destek veren Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi ve Mavişehir Rotary Derneği Bayraklı’da açılacak eve destek vereceklerini bildirmişlerdir.
“Evimiz 1” ve “Evimiz 3”’ün bahçeleri düzenlenmiş, çocuklarımızın yaz ayları boyunca daha güzel ortamlarda, daha yüksek verimlilikle etkinlikler yapmaları sağlanmıştır.
2014 yılı Haziran ayında Urla’da “Evimiz 4” faaliyete geçmiştir.
2014 yılı kasım ayında Bayraklı, Tepekule Mahallesinde “Evimiz 5” faaliyete geçmiştir.
Neval Kafescioğlu’na ait olan ve Konak 1. Beyler Sokakta Uyal İşhanı’nın birinci katında bulunan büronun, amaçlarını gerçekleştirmek üzere Derneğimize tahsis edilme sözü verilmiş, bu büronun tadilatı için yurtdışından yardım isteğimiz olumlu karşılanmış ve 2014 aralık ayında başlatılan tadilat kısa sürede tamamlanarak 22 ocak 2015 Perşembe günü Neval Kafescioğlu’nun resim sergisi ile; “Gündoğdu Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi” faaliyete geçmiştir.
İlk ve ortaöğretimde okuyan toplam 150 çocuğumuza burs verilmekte, çocuklarımıza ve ailelerine eğitsel ve kültürel desteğimiz artarak devam etmektedir.