Yönetim Kurulumuz

Başkan:
Seval Sekin

Asıl Üyeler:
Bahar Gülen (Sekreter)
Cahit Kişioğlu (Sayman )
Zeynep Yıldız Belger
Galip Dinçer Cengiz

Yedek Üyeler:
Ayla Ünlü
Taylan Cinalioğlu
Gönül Pekin
Refik Dinç
Ömer Çiftçi