Menu
Your Cart

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliği Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Verilerin Gizliliği

Bu bilgilendirme metni, Gündoğdu Çağdaş Toplum Gönüllüleri Derneği olarak  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereğince, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11’nci maddesi çerçevesinde hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği ve işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve 11’nci maddede sayılan diğer haklarınızla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

KVKK hakkında detaylı bilgiye sahip olmak ve Kanun metninin tamamını okumak isterseniz, www.kvkk.gov.tr adlı web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Gündoğdu Derneği olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna azami özen ve hassasiyet gösteriyoruz.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesi ve gizlilikle ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda lütfen iletişim sayfamızdaki bilgiler aracılığıyla bize ulaşınız.

Veri Toplama Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebebi

Derneğimiz; gerek gundogdu.org.tr  web sayfasındaki proje ve etkinliklerimizden haberdar olma ve haber bülteni bölümüne girdiğiniz e-posta adresinize gönderilecek epostalar ile sosyal medya kanallarımızdan yorum ya da direkt mesaj yoluyla, derneğimiz  tarafından düzenlenen aktivite, uygulama ve benzeri faaliyetlerinde yazılı olarak veya internetteki sözlükler, forumlar, video alanları, şikayet siteleri, vb. dahil olmak üzere kurumsal ismimizin, projelerimizin veya faaliyetlerimizin geçtiği içerikler, mektuplar veya sözel olarak bildirimleri derneğimiz ile iletişime geçmiş olarak kabul eder.

Derneğimiz, proje ve etkinliklerimiz hakkında sorularınız, yorumlarınız, beklentileriniz ve şikayetlerinizi iletirken kendi isteğiniz ile paylaştığınız kimlik ve iletişim verilerinizi kaydedebilir.

Amacımız; toplumla iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,  üye ve gönüllülerimizin memnuniyeti ve bağlılığı süreçlerinin yürütülmesi, üye ve gönüllü ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi ve dernek faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesidir.

Veriler, kanunlarda öngörülmesi ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri hukuki sebebiyle kaydedilmektedir.

Kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Haklarınız Nelerdir?

Kaydedilen kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir. Bu nedenle kişisel verilerinizde meydana gelen değişiklikleri lütfen bize bildiriniz.

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11’nci maddesi çerçevesindeki haklarınıza istinaden, şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
e) Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
ğ) Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Söz konusu talepleriniz; 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Taleplerinizi, gundogdu.org.tr sitesinde bulunan iletişim formu veya gundogdu.derneği@hotmail.com mail adresi aracılığıyla bize iletebilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçin: Bilgilendirme metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde web sitemizin iletişim sayfasında belirtilen kanallardan bize ulaşabilirsiniz.