Evimiz Projesi

I - "EVİMİZ" PROJESİ ÖZETİ


Ülkeye, insanlığa ve çevreye hizmet etmek, sosyal dayanışmayı artırmak, toplumun uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkıda bulunmak amaçlarıyla kurulan derneğimiz; bilgili, yetenekli ve çalışkan gençlerimize burs, kredi, yurt ve iş temin ederek destek olmak, okumalarını sağlamak veya kolaylaştırmak için "EVİMİZ" projesini gerçekleştirmiştir.


Derneğimiz yakın tarihte kurulmuştur ancak Dernek Üyelerimizin çoğu uzun yıllardır bu konuda araştırmalar yapan ve çözümler üreten sivil toplum örgütlerinde üye veya yönetici sıfatları ile bulunmuş, bilgi ve deneyimi olan kişilerdir.


Anadolu'nun az gelişmiş bölgelerinden işsiz, eğitim düzeyi düşük ailelerin büyük şehirlere göç etmesi ile; kentin kenar semtlerinde, kapalı toplum halinde yaşayan, kendi örf ve adetlerini yaşatan önemli bir kent nüfusu ortaya çıkmıştır.


Bornova Mevlana ve Yunus Emre Mahalleleri, bu şekilde oluşan mahallelerdendir.


Mevlana Mahallesinde yaşayan kadınların çoğu hiç eğitim almamış veya sadece okur yazar düzeyinde kalmış durumdadır. Çocuklarının ve evdeki yaşlıların bakımları, eşe karşı sorumlulukları, kendilerine olan güvensizlik, aileden destek görememe gibi nedenlerle, anneler Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslara katılamamışlardır. Ancak bu anneler çocuklarının eğitimlerine önem vermektedir. Şehre göç etmenin getirdiği en önemli zihniyet değişimi, kendi geleceklerini ikinci plana atarak, çocuklarının geleceğini düşünmeleridir.


"Bizim Ev" projesi ile, Bornova Mevlana ve Yunus Emre Mahallesinde oturan, eğitim seviyesi düşük ve ekonomik yönden yetersiz ailelerin başarılı çocuklarına eğitim desteği verilerek, zorunlu ilköğretim eğitiminden sonra, kentin diğer okullarında okuyan öğrencilerle bilgi ve kültür farkının azaltılması, öğrencilerin sınavla öğrenci alan ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarına yerleşme ihtimallerinin yükseltilmesi, İzmir'de benzer yapıda olan mahallelerde de projenin uygulanması hedeflenmektedir.II - PROJENİN AMACI


1.Mahallede yaşayan ilköğretim öğrencilerinden seçilmiş bir öğrenci grubu ve ailelerine, eğitimleri süresince burs ve eğitim destek vermek.

2.Uzun vadede, çağdaş, özgüveni gelişmiş, donanımlı, meslek sahibi gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak.

3.Aileye verilecek desteklerle, mahallede örnek oluşturacak yaşam kalitesi yükselmiş gençlerin ve ailelerin ortaya çıkmasına katkıda bulunmak.

4.Mahallede yaşayan diğer çocuklar ve annelere de eğitim amacı ile ulaşmak üzere olanak yaratmak.

5.Öğrencilerimizin karne dönemlerinde danışman öğretim üyeleri ile birlikte zaman geçirmelerini sağlamak.

6.Tatillerin iyi değerlendirilmesini sağlamak.

7.İzmir Müzelerini rehber eşliğinde gezdirmek.

8.Çevre gezileri ile İzmir'i tanıtmak.

9.Üniversite öğrencileri olan eğitmenleri ile beraber piknik gibi sosyal faaliyetlere katılmalarını sağlamak.

10.Fakülte öğrenci topluluklarının sanatsal faailiyetlerine (film gösterimi, tiyatro, Türk Halk ve Sanat Müziği konserleri) aileleri ile beraber katılımlarını sağlamak.

11.İzmir Opera ve balesinde oyun izletmek, Klasik Batı müziği ile tanıştırmak ve bestecilerini tanıtmak, resim, heykel ve diğer sanat dalları hakkında bilgilendirmek.

12.Annelerin 8 mart etkinliklerine katılımlarının sağlamak, öğretim üyeleri ile yemek ve sohbet toplantıları, çocuklardan ayrı İzmir Müzeleri gezisi, İzmir şehir tanıtımı gibi aktiviteler yapmak.

13.Çocukların saz, gitar gibi enstrümanlar kullanarak müzikle ilgilenmelerini sağlamak, bu yönde ders ve eğitim ortamları oluşturmak.

14.Topluma yararlı olmak isteyen kişi ve kuruluşlarla, sosyal sorumluluk projeleri dahilinde çalışmak isteyen öğrenci gruplarına çalışma alanı yaratmak.III - GÖREV PAYLAŞIMI


Derneğimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek içinde oluşturulan görev bölümü ile projeyi yürütmekte, dernek üyesi olmayan gönüllülerimiz ve sosyal sorumluluk duyan kişi ve öğrenciler projeye değişik yönlerden katkı sağlamaktadır.


Çoğu Üniversite Öğretim Görevlisi olan Yönetim Kurulu üyesi, üye veya gönüllülerden oluşan çalışma grubumuz öğrencilerin eğitim programlarını düzenlemekte, çoğu üniversite son sınıf öğrencisi olan öğretmenlerin çocukların ihtiyacı olan ek dersleri vermesini sağlamaktadır.


Aktiviteleri düzenleyen çalışma grubumuz, mesleki veya sosyal bilgi ve deneyimleri ile çocuklarımıza ve ailelerine, özelliklere annelerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı verebilecek kişileri davet ederek sohbet toplantıları düzenlemektedir.


Gezi ve aktivite çalışma grubumuz, EÇEV, Eğitim Gönüllüleri, Kızılay, Türk Hava Kurumu gibi Sivil Toplum Örgütleri ile bağlantı kurmakta, birlikte eğitim, seminer ve kültür gezileri düzenlemektedir.


Avukat ve Mali Müşavir olan Yönetim Kurulu üyelerimiz derneğin hukuki ve mali işlerini yürütmektedir.


Arge çalışma grubumuz, projenin geliştirilmesi ve başka mahallelerde de uygulanması için araştırmalar yapmaktadır.IV - KİŞİLERİN GELİŞİMİ


Okumak isteyen ancak genel ekonomik koşullar, çevre koşulları, ailelerin kültürel ve gelir yetersizliği gibi etkilerle bu isteklerinin gerçekleşme ihtimali çok azalan çocuklarımıza eğitim ve kültür desteği verilmesi ile çocukların bilgi ve kültürleri artırılmaktadır.


Kendilerine örnek alabilecekleri, rol model olabilecek kişilerle tanışma, kaynaşma imkanı yaratılmaktadır.


Üniversite öğretim görevliliği, kürsü başkanlığı yapan hocalarımızın benzer koşullar içinde okuduklarını öğrenmeleri, okumaya karşı ilgi ve eğilimlerini yükseltmektedir.


Çocukların okulda olduğu gündüz saatlerinde annelere yönelik, akşam saatlerinde babalara yönelik bilgi ve kültür faaliyetleri ile toplumun uygar, kültürel, sosyal ve moral kalkınmasına etkin katkıda bulunulmaktadır.


Projeden burs desteği alanlar ve evden yararlanan diğer öğrenciler, takviye dersler almakta, öğretmenler gözetiminde etüd çalışmaları yapılmaktadır.


Öğrencilerin çoğunun evlerinde çalışma ortamı olmamasından kaynaklanan eksiklik giderilmektedir.


Öğrenciler sosyal ve kültürel aktivitelerle bilgi ve görgülerini geliştirmekte, kütüphanede bulunan kitap ve dergileri serbestçe kullanmaları özendirilerek kitap okuma alışkanlıkları geliştirilmektedir.


Aileler ve öğrencilerin öğrenimleri devam ettiği sürece eğitim ve burs desteği alacaklarına güvenmeleri, kendilerine güven ve motivasyonlarını artırmakta, başarılarını yükseltmekte ve devamlı hale getirmektedir.


Öğrencilerin aralarında arkadaşlık ve dayanışma duyguları gelişmektedir.


Öğrencilerin başarılarının yükselmesi, okuma eğilim ve isteklerinin artması diğer öğrencilerin ve okulun genel başarısını etkilediğini gören öğretmenler ve okul yönetimleri projeyi desteklemektedir.


Evde yapılan etkinliklere katılan annelerin özellikle sağlık ve çocuk ihtiyaç ve psikoloji konularında bilgileri artmakta, yaşam kaliteleri yükselmektedir.


Evde çocuklara ve annelere eğitim ve seminerler veren öğretmenler, üniversite öğrencileri ve uzmanlar sosyal sorumluluklarını yerine getirmiş olmaktan memnuniyet duymakta ve projeyi desteklemektedir.


"Evimiz" projesinin başarı ile uyulamaya devam etmesi, topluma yararlı hizmetler yapmayı amaçlayan kuruluşlara başarılı bir örnek oluşturmaktadır.


Faaliyetlere fiilen katkı koyamayacak durumda olan pek çok kişi, küçük bağışlarıyla projeye destek vermekte, küçük bağışlardan önemli sonuçlar çıkmasından manevi tatmin duymaktadır.


V - YAPILAN ÇALIŞMALARDAN ÖRNEKLER


2010 yılı mayıs ayında açılan Evimiz'le başlayan Proje kapsamında geçen 1,5 yıl içinde annelerle 40 eğitim toplantısı yapıldı.

Her gün saat 17.00-20.00 arasında ve hafta sonları tüm gün olmak üzere öğrencilerimizin derslerine yardımcı olundu.

Üniversite hazırlık için 3, Anadolu lisesine hazırlık içinde 2 öğrenci kursa gönderildi.

Evimiz de 10 kez film ve belgesel gösterimi yapıldı.

Bursiyer öğrenciler anne ve kardeşleriyle Ankara'ya götürüldü. Başta Anıtkabir ve Anadolu Medeniyetleri Müzesi olmak üzere Ankara gezdirildi.

İzmir gezileri kapsamında müzelere, Spil Dağına (bitki toplama ve kurutulmuş bitkilerden tablo yapma) Doğal Yaşam Parkına ve Yassıcaada'ya (günübirlik piknik ve deniz) gidildi.

Annelere atıklardan oyuncak ve kullanım eşyası yapımı gösterildi.

Öğrencilerimiz ve ailelerinin E.Ü kampüsünde yapılan sanatsal etkinliklere katılmaları sağlandı.

Mevlana Toplum ve Bilim Merkezinde düzenlenen Moral Gecesi'nde Sn.İlknur Kalıpçı'nın "İçimizden Biri Atatürk" konulu konferansı izlendi ve Halk Ozanı Ahmet Işık'tan maniler ve türküler dinlendi.

Bir grup öğrencimiz THK'nun maket uçak yapımı kurslarına katıldı ve sertifikalarını aldı.

13 öğrencimiz İBB Buz Sporları Merkezinde buz pateni kursuna katıldı.


VI - SONUÇ


Bu proje sayesinde;


1.Bursiyer öğrencilerin ve ailelerinin kendilerine güveni arttı.

2.Eğitim ve kültür desteği verilmesi ve evden yararlanmak için başarılı olma şartı konulması, bursiyer öğrencilerin başarısını yükseltti, görgü, bilgi ve kültür düzeylerini artırdı.

3.Eğitim verilen anneler vasıtasıyla bilgilerin ve sağlanan yardımların (erzak, giysi ve kırtasiye) diğer mahalle sakinlerine de ulaşması gerçekleşti

4.Aileler eğitimli olmanın farkına vardılar. Okulu yarım kalan kardeşlerin okula dönmesi için çaba göstermeye başladılar.

5.Göç sonrası oluşan yeni aile profili, kırsalda kalan akraba ailelerini de (özellikle babaları) etkiledi.

6.Anneler ev hanımı olmanın dışında başka bir kimlik kazandı. Mahallede özenilen kişi konumuna geldiler.

7.Şimdiye kadar 6 öğrencimiz Anadolu lisesini, 3 öğrencimiz de üniversite sınavlarını kazandı.


Projenin başarı ile uygulanmaya devam etmesi, başka mahallelerde oturan benzer özellikler taşıyan aileler, okullar, muhtarlıklardan bu uygulamanın yaygınlaşması teklifleri alınması, uygulamayı gören ve beğenen kişi ve kuruluşların maddi ve manevi desteklerde bulunması, ortak çalışmalar önermesi, projenin ekonomik kaynağını sağlamaları nedenleriyle Evimiz projesinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.